SC COW GENETICS S.R.L
CUI: 22198015
RC: J21/41/2009
Punct de lucru: Strada Onești, Nr. 57, Constanta, România
EMAIL: contact@aristocratvet.ro

Acest acord („Contractul”), împreună cu documentele la care se face referire, stabilește termenii și condițiile prin care COW GENETICS  vă propune să utilizați: site-urile noastre: www.aristocratvet.ro , fie ca oaspete, fie ca un utilizator înregistrat și indiferent de cum le accesați.
Citiți cu atenție acești termeni de utilizare înainte de a începe să utilizați site-ul deoarece acestea vor crea un acord obligatoriu între dvs. și noi și vom guverna relația noastră în timp ce utilizați site-urile web și aplicațiile noastre. Prin utilizarea site-ului nostru, indicați că ați citit, ați înțeles, ați luat în considerare și acceptați acești termeni de utilizare și că sunteți de acord să respectați aceste condiții. Dacă nu sunteți de acord cu acești termeni de utilizare, vă rugăm să nu utilizați site-ul nostru.
Site-ul nostru este operat de catre COW GENETICS . Suntem înregistrați în Romania sub numărul de inregistrare cod fiscal 22198015 și avem sediul social in Strada Onești, Nr. 57, Constanta

Înțelesul unor termeni:
Client: persoana fizică sau juridică, utilizator inregistrat sau vizitator, care solicită operatorului COW GENETICS  prestarea serviciilor pe care compania este autorizată a le presta.
Date cu caracter personal: orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
Operator: COW GENETICS  – furnizorul serviciilor, în scopul îndeplinirii obiectului de activitate și al acordurilor încheiate cu clieții, va prelucra date cu caracter personal.
Prelucrare: orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
Scopul prelucrării: încheierea/modificarea și executarea acordurilor de prestare a serviciilor dintre COW GENETICS  și clienți, emiterea facturilor pentru serviciile prestate, recuperarea creanțelor rezultate din aceste contracte, dar și soluționarea solicitărilor clientului și acordarea asistenței în legătură cu activitatea desfăşurată de COW GENETICS .

 1. Accesarea site-ului nostru

1.1. Accesul la site-ul nostru este permis doar temporar și ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica serviciul pe care îl furnizăm pe site-ul nostru fără notificare (a se vedea mai jos). Nu vom fi raspunzatori daca, din orice motiv, site-ul nostru este indisponibil in orice moment sau pentru orice perioada.
1.2. Din când în când, putem restricționa accesul la anumite părți ale site-ului nostru, sau la întregul nostru site, utilizatorilor care s-au înregistrat la noi.
1.3. Dacă alegeți sau aveți la dispoziție un cod de identificare a utilizatorului, o parolă sau orice altă informație, ca parte a procedurilor noastre de securitate, trebuie să tratați aceste informații ca confidențiale și nu trebuie să le dezvăluiți unei terțe părți. Avem dreptul să dezactivați în orice moment codul de identificare al utilizatorului sau parola, fie că ați ales sau alocați de noi, dacă, în opinia noastră absolută / discreție, nu ați respectat niciuna dintre prevederile acestor condiții de utilizare .
1.4. Sunteți responsabil pentru a face toate aranjamentele necesare pentru a avea acces la site-ul nostru. Sunteți, de asemenea, responsabili pentru a vă asigura că toate persoanele care accesează site-ul nostru prin intermediul conexiunii dvs. la internet sunt conștiente de acești termeni și că se conformează acestora.

 1. Crearea unui cont și utilizarea site-urilor web, a aplicațiilor și a sistemelor de cont

2.1. Numai persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani / 18 ani pot crea și utiliza un cont cu serviciile www.aristocratvet.ro
2.2. Sunteți de acord să ne furnizați întotdeauna informații exacte și complete, inclusiv dacă ne furnizați numele, adresa dvs. sau proprietatea dvs., data nașterii, adresa de e-mail, umarul de telefon și / sau orice informații despre cartea de credit sau de debit sau detaliile contului bancar. Vom folosi aceste informații în conformitate cu Politica de confidentialitate.
2.3. Sunteți de acord să nu vă partajați contul sau datele de conectare cu nimeni. Nu veți vinde, nu veți transfera sau nu veți permite altei persoane să vă acceseze contul sau acreditările de conectare. Veți fi în întregime responsabil pentru păstrarea confidențialității contului dvs. și a acreditărilor de conectare.
2.4. Sunteți de acord să ne anunțați imediat dacă observați orice încălcare a securității, inclusiv orice pierdere, furt sau acces neautorizat sau divulgarea contului dvs. sau a acreditărilor de conectare.
2.5. Puteți să vă întrerupeți sau să vă suspendați contul în orice moment contactând-ne la contact@aristocratvet.ro
2.6. Putem rezilia sau suspenda contul dvs. dacă determinăm, la discreția noastră absolută, că:
2.6.1. Ați încălcat sau încălcați orice termen din prezentul acord;
2.6.2. Serviciile noastre s-au oprit sau vor înceta să ofere toate serviciile din zona sau țara dvs.;
2.6.3. Încetarea contului dvs. ar fi în interesul superior pentru serviciile noastre, furnizorii de servicii sau orice terțe părți;
2.7. În cazul în care contul dvs. este închis, nu veți mai avea acces la acesta, inclusiv, fără a se limita la, niciunul dintre datele asociate contului, conținutul, informațiile, istoricul sau serviciile acestuia. În cazul în care contul dvs. este reziliat, COW GENETICS , oricare dintre filialele, partenerii, furnizorii de servicii, licențiatorii sau orice alte terțe părți legate de noi nu vor avea nici o responsabilitate față de dvs. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a rezilia orice alte conturi pe care le-ați creat sau le-ați creat în viitor.
2.8. Prin prezenta, recunoașteți că ați citit, ați înțeles, ați luat în considerare și sunteți de acord că crearea și utilizarea oricăror conturi create de dvs. cu ajutorul serviciilor noastre implică riscul ca acest cont să fie încheiat sau suspendat și că, de fiecare dată când utilizați site-urile sau aplicațiile COW GENETICS , veți avea în vedere riscul și respectați întotdeauna regulile stabilite în acest Acord și va purtați corespunzător.
2.9. Dacă ne transmiteți orice idei creative, sugestii sau materiale („Ideile nedorite”), acordați COW GENETICS , oricare dintre filialele, partenerii, furnizorii de servicii, furnizorii de licențe și / sau orice alte terțe părți legate de noi, , drepturi și licențe irevocabile, subcontractabile, transferabile, atribuite, neexclusive și fără redevență de a utiliza, reproduce, distribui, adapta, modifica, traduce, crea lucrări derivate din public, realiza, afișa în mod public, accesibile publicului, comunică publicului, vinde, oferă spre vânzare și importă toate ideile nesolicitate, inclusiv toate drepturile de autor, mărcile comerciale, secretele comerciale, brevetele, desenele, drepturile industriale și toate celelalte drepturi intelectuale și de proprietate aferente, în orice mediu cunoscut sau dezvoltat în continuare, în orice scop, comercial sau altfel, inclusiv împărtășirea ideilor nesolicitate cu alții, fără nici o compensație pentru dvs. În măsura în care este necesar, sunteți de acord să vă angajați să executați și să livrați toate documentele și să efectuați toate acțiunile necesare sau de dorit pentru a vă asigura că drepturile de utilizare a ideilor nesolicitate care ne sunt acordate, așa cum este specificat mai sus, sunt valabile, eficiente și aplicabile . În plus, renunțați la orice afirmație potrivit căreia utilizarea de către COW GENETICS , oricare dintre filialele, partenerii, furnizorii de servicii, licențiați, licențiați sau orice alte terțe părți legate de noi, de ideile dvs. nedorite și încălcări ale drepturilor dvs., inclusiv morale drepturi de proprietate, drepturi de publicitate, drepturi de proprietate sau alte drepturi și drepturi de credit pentru materialele sau ideile stabilite în acestea.
2.10 În timpul utilizării site-ului web și a sistemelor de cont, trebuie să respectați toate legile, regulile și reglementările aplicabile în jurisdicția în care locuiți, precum și regulile suplimentare stabilite prin acordul nostru cu dvs. și regulile care guvernează utilizarea dvs. a serviciilor noastre.

 1. Drepturi de autor (Copyright)
  Conținutul site-ului este proprietatea SC COW GENETICS S.R.L. Este interzisă folosirea elementelor specificate fără acordul scris al SC COW GENETICS S.R.L.

Vă acordăm o licență revocabilă limitată, neexclusivă, netransferabilă și revocabilă de a utiliza și de a vă bucura de site-ul, aplicațiile și sistemul de conturi COW GENETICS  numai pentru scopuri personale, necomerciale și condiționate în mod expres de respectarea condițiilor acestei Acord. Cu excepția cazului în care ne permitem altfel în scris, să nu vindeți, să copiați, să schimbați, să împrumutați, să inversați, să decompilați, să derulați script, să traduceți, să închiriați, să acordați garanții de interes, să transferați, să publicați, serviciile de tip COW GENETICS  (proprietatea intelectuală „ COW GENETICS ”).
Recunoașteți și sunteți de acord că, dacă nu vă acordăm o licență, într-un contract scris semnat, nu puteți utiliza niciodată una dintre mărcile noastre comerciale, mărci de servicii, nume de comercianți, logo-uri, nume de domeniu, taglines. Orice reproducere, redistribuire sau modificare a serviciilor noastre și a proprietăților acestora sau utilizarea serviciilor COW GENETICS  sau a proprietăților sale, care nu sunt conforme cu prezentul acord, este interzisă în mod expres și poate conduce la sancțiuni civile și / sau penale.
Recunoașteți și sunteți de acord că nu veți avea nici un drept de proprietate sau alte proprietăți în contul dvs. și că toate drepturile din și în contul dvs. sunt și vor fi deținute pentru totdeauna în beneficiul serviciilor noastre.
Recunoașteți și sunteți de acord că COW GENETICS , oricare dintre filialele, partenerii, furnizorii de servicii, licențiații sau orice alte terțe părți legate de noi nu vor fi răspunzători în nici un fel pentru eliminarea, modificarea, deprecierea, hacking-ul sau orice alte daune sau orice pierdere de orice fel cauzată conținutului site-ului web, aplicațiilor, conturilor și / sau sistemelor de cont, inclusiv ștergerea oricăror site-uri web, aplicații, conturi, sisteme de cont și / sau a oricăror credite acumulate.
Statutul nostru (și cel al unor contribuabili identificați) ca autori ai materialelor de pe site-ul nostru trebuie să fie întotdeauna recunoscut. Nu trebuie să utilizați nicio parte a materialelor pe site-ul nostru în scopuri comerciale fără a obține o licență de la noi sau de la licențiați. Dacă imprimați, copiați sau descărcați orice parte a site-ului nostru, încălcând acești termeni de utilizare, dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat și, la alegerea noastră, trebuie să returnați sau să distrugeți orice copie a materialelor pe care le-ați făcut.

 1. Acord de informare. Informații despre dvs. și despre vizitele dvs. pe site-ul nostru
  4.1 În urma autentificării/înregistrării pe acest site clientul este de acord să primească diverse informații privind activitatea și serviciile SC COW GENETICS S.R.L sau alte materiale informative.

4.2 Monitorizăm și putem procesa informații despre dvs. în conformitate cu Politica noastră de confidențialitate. Prin utilizarea site-ului nostru, sunteți de acord cu o astfel de prelucrare și garantați că toate datele furnizate de dvs. sunt corecte.

 1. Politica de conciliere :
  Pentru orice problema apărută în privința unei comenzi trebuie să fim contactați pentru o conciliere internă gratuită: 0732 115 982 sau e-mail: contact@aristocratvet.ro
 2. Politica de confidențialitate
  6.1Conform Legii nr. 677/2001, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, SC COW GENETICS S.R.L are obligația de a administra numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de către dumneavoastră . Scopul solicitării și colectării datelor cu caracter personal este de a opera în sistemul intern și a notifica noutatile legate de serviciile noastre.

6.2 Conform Legii beneficiați de: dreptul de acces asupra datelor și de editare , dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a va adresa justiției ,dreptul de a va opune prelucrării datelor personale care va privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru a beneficia de aceste drepturi, va rugăm să ne trimiteți o cerere prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire pe adresa societății noastre. Mai multe detalii gasiti in pagina Politica de confidentialitate.

 1. Litigii
  Orice litigiu apărut va fi rezolvat prin cale amiabilă. În cazul în care părțile nu au reușit încetarea conflictului pe cale amiabilă, competență revine instanțelor de judecată din raza Jud. Hunedoara.
 2. DECLINAREA RESPONSABILITĂȚII
  9.1 Imaginile prezentate pe site sunt cu titlu de exemplu, serviciile efectiv livrate putând diferi de acestea. SC COW GENETICS S.R.L își asumă responsabilitatea pentru eventualele daune directe și/sau indirete datorate utilizării și accesării acestui site sau de informațiile publicate. Actualizarea site-ului se face la un anumit interval de timp și pot există mici inadvertențe.
 3. Site-ul nostru se schimba regulat

9.1. Am depus mult efort pentru îmbunătățirea serviciilor noastre. Prin urmare, site-ul nostru este actualizat în mod regulat și putem modifica conținutul în orice moment. Dacă apare necesitatea, este posibil să suspendăm accesul la site-ul nostru sau să îl închidem la nesfârșit. Sunteți de acord că ne putem modifica, actualiza, suspenda sau restricționa accesul la orice caracteristici, părți sau întregul site și / sau aplicație, în orice moment, fără notificare sau răspundere față de dvs.
9.2 În plus, înțelegeți și sunteți de acord că, COW GENETICS  ar putea schimba orice cerințe privind specificațiile de sistem necesare pentru a instala și utiliza aplicațiile sau site-ului, în acest caz sunteți singurul responsabil pentru a vă asigura că îndepliniți cerințele pentru orice software suplimentar necesar hardware, pentru a utiliza aplicațiile sau site-urile.
9.3. Oricare dintre materialele de pe site-ul nostru ar putea să nu mai fie actualizate la un moment dat și nu avem nicio obligație de a actualiza orice material, oricare ar fi acesta.

 1. Viruși, hacking și alte infracțiuni

10.1. Nu trebuie să utilizați în mod abuziv site-ul nostru introducând cu bună știință viruși, troieni, viermi, bombe logice sau alte materiale care sunt dăunătoare sau dăunătoare din punct de vedere tehnologic. Nu trebuie să încercați să obțineți acces neautorizat la site-ul nostru, la serverul pe care este stocat site-ul nostru sau la orice server, computer sau baze de date conectate la site-ul nostru. Nu trebuie să atacați site-ul nostru printr-un atac de refuz al unui serviciu sau printr-un atac distribuit de serviciu distribuit.
10.2. Dacă ați încălca această prevedere, ați comite o infracțiune în conformitate cu Legea privind abuzul de informații din anul 1990. Vom raporta o astfel de încălcare autorităților competente în materie de aplicare a legii și vom coopera cu aceste autorități prin dezvăluirea identității dvs. către acestea. În cazul unei astfel de încălcări, dreptul dvs. de a utiliza site-ul nostru va înceta imediat.
10.3. Nu vom fi răspunzători pentru nici o pierdere sau daună cauzată de un atac distribuit de serviciu distribuit, de viruși sau de alte materiale dăunătoare din punct de vedere tehnologic, care pot să vă infecteze echipamentele, programele de calculator, datele sau alte materiale proprietare datorate utilizării site-ului dvs. la descărcarea oricărui material postat pe acesta sau pe orice site web legat de acesta.

 1. Conectarea la site-ul nostru și eliminarea legăturilor

11.1. Poți să te conectezi la site-ul nostru, cu condiția să faci acest lucru într-un mod corect și legal și să nu ne distrugi reputația sau să nu profiți de el, dar nu trebuie să stabilești o legătură care să sugereze orice formă de asociere sau în context greșit.
11.2. Textul legăturii adecvate ar trebui să fie întotdeauna utilizat în linkurile care indică site-ul nostru web.
11.3. Site-ul nostru nu trebuie să fie încadrat pe niciun alt site sau să utilizeze tehnologii similare în legătură cu conținutul site-ului. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea de conectare fără notificare. Site-ul de pe care îl conectați trebuie să respecte în toate privințele standardele de conținut stabilite în acești termeni.
11.4. Dacă doriți să utilizați orice material pe site-ul nostru, altul decât cel indicat mai sus sau pentru a ne conecta în scopuri comerciale, vă rugăm să adresați cererea dvs. la contact@aristocratvet.ro.
11.5. Sunteți de acord că, dacă solicităm ștergerea unui link către site-ul nostru care se află sub controlul dvs., veți șterge imediat linkul.
11.6. Dacă doriți să eliminăm un link către site-ul dvs. care este inclus pe acest site, vă rugăm să ne contactați. Cu excepția cazului în care aveți un drept legal de a solicita îndepărtarea, o astfel de îndepărtare va fi la discreția noastră.
11.7. În cazul în care site-ul nostru conține legături către alte site-uri și resurse furnizate de terțe părți, aceste linkuri sunt furnizate numai pentru informațiile dvs. Nu avem control asupra conținutului acestor site-uri sau resurse și nu acceptăm nici o responsabilitate pentru acestea sau pentru orice pierdere sau deteriorare care ar putea apărea din cauza utilizării de către dvs. a acestora.

 1. Politica Cookies

12.1 Cookie-urile sunt fragmente de text plasate în computerul dumneavoastră de către site-urile pe care le vizități. Această tehnologie de stocare automată a datelor este foarte răspândită și se folosește pentru a colecta informații precum tipul de browser și sistemul de operare, pagina sursă, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul nostru etc, cu scopul de a înțelege cum folosesc vizitatorii această pagină de web. „Cookies” ne ajută să adaptăm conținutul website-ului în funcție de nevoile dumneavoastră.
12.2 Folosim cookies pentru a îmbunătăți utilizarea și funcționalitatea site-urilor noastre și pentru a înțelege mai bine modul în care vizitatorii utilizează aceste site-uri, precum și serviciile oferite de către acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastră ne oferă o modalitate ușoară și convenabilă pentru a personaliza sau a îmbunătăți experiență dumneavoastră pe site-urile noastre și pentru a face următoarea vizită mai plăcută. Noi nu folosim cookies pentru a colecta informații personale, cum ar fi numele dumneavoastră, cu toate acestea, putem face legătură între informațiile conținute într-un cookie și informațiile dumneavoastră. cu caracter personal colectate prin alte mijloace (de exemplu, formularele de înregistrare).
12.3 Dumneavoastră trebuie să vă asigurați că setările computerului dumneavoastră reflectă dacă sunteți sau nu bucuros să acceptați cookie-uri. Astfel, va puteți seta browser-ul de internet să va avertizeze înainte să acceptați cookie-urile sau îl puteți seta să le refuze instant. Nu este necesar să utilizați cookie-urile că să puteți utiliza sau să aveți acces la site-urile noastre, cu toate că există posibilitatea să nu aveți acces la toate caracteristicile site-ului. Pentru informații suplimentare trebuie să utilizați butonul « help » din browser-ul dumneavoastră.
12.4 Ne rezervăm dreptul de a face orice completări sau modificări la această notificare legală. Va rugăm să vizități această pagină din când în când pentru a va informa asupra acestora și a noilor informații.

 1. Variații

13.1. Putem revizui acești termeni de utilizare în orice moment prin modificarea acestei pagini. Sunteti incurajat să verificați din când în când această pagină pentru a observa orice schimbări pe care le-am făcut, deoarece sunt obligatorii pentru dvs. Unele dintre dispozițiile cuprinse în acești termeni de utilizare pot fi, de asemenea, înlocuiți de prevederi sau anunțuri publicate în altă parte pe site-ul nostru.